Når selvfølgelighed gøres til et problem

Når selvfølgelighed gøres til et problem

LEDER: Det burde være en selvfølge, at indfødte hører til i det land, de er født ind i. Men sådan er det ikke ifølge indfødsretsloven, som nu får kritik af Institut for Menneskerettigheder.