Bent Dahl Jensen

Viser 1 - 10 af 122

122 fundet

Scroll ned for flere

Landefakta om religionsfrihed i Indien

Landefakta om religionsfrihed i Indien

Indien ligger højt, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og meget højt mht. krænkelser af religiøse grupper i civilsamfundet.

Færre udlændinge får dansk indfødsret

Færre udlændinge får dansk indfødsret

Før jul vedtog Folketinget at give godt 1.200 udlændinge indfødsret og dermed dansk statsborgerskab, i enkelte tilfælde på betingelse af, at de opfylder visse krav. I alt fik 3.172 udlændinge dansk indfødsret i 2018. Det er det laveste antal siden 2014.

Flere partier afslog at deltage i høring om asylbørn i udsendelsescentre

Flere partier afslog at deltage i høring om asylbørn i udsendelsescentre

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) var eneste repræsentant for det politiske flertal, der er ansvarlig for de aktuelle forhold i Udrejsecenter Sjælsmark, da der blev sat fokus på asylbørns vilkår i udrejsecentrene ved en høring i Københavns Domkirke den 10. december 2018.