Beboere protesterer mod lovpakke om parallelsamfund

En gruppe beboere fra forskellige almene boliger samler underskrifter til afskaffelse af den såkaldte ghettoliste.

De almene lejeboliger er under angreb. Et flertal i folketinget, med regeringen i spidsen, vil forsøge at vedtage den såkaldte ”Parallelsamfundspakke”. Lovgivningen er et angreb på hele den almene boligsektor og ikke kun de særligt udsatte områder. Det skal stoppes!

Sådan lyder protesten fra beboere i forskellige afdelinger af det almene boligbyggeri, som har organiseret sig i bevægelsen Almen Modstand.

Protesterer mod nedrivninger

Bevægelsen er en ”udenomsparlamentarisk og partipolitisk neutral platform”, der er opstået som reaktion på regeringens lovpakke “Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Håbet er ifølge bevægelsens hjemmeside at skabe folkelig modstand mod politiske lovforslag, der, ”hvis det står til regeringen, snart vil ændre vores rettigheder og boligområder markant.”

Accepterer ikke ghetto-paradigme

Samtidig er bevægelsen et spontant opråb:

”Vi kan ikke længere kan acceptere politikernes ghetto-paradigme, som vi mener stigmatiserer os på baggrund af kategorier som uddannelses- og indkomstniveau samt stereotype forestillinger om etnicitet og nationalitet. Vi mener, at det er fuldstændig uhørt at forskelsbehandle et lands borgere og skabe ulige rettigheder på denne måde,” lyder det på bevægelsens hjemmeside.

’Politikerne skal holde fingrene væk’

Bevægelsen kritiserer ”parallelsamfundspakken”, fordi man dels vil gøre det muligt at sælge og nedrive op mod 60 procent af de almene familieboliger og dels vil diskriminere beboere i særlige boligområder gennem tvang og dobbeltstraf.

”Politikerne skal holde fingrene væk. Det er os der bor her!” lyder det fælles opråb.

Almen Modstand står bag et borgerforslag i Folketinget, der kræver, at loven om nedrivning og salg af almene boliger ophæves, og at de såkaldte “ghettolister” afskaffes.

Link til borgerforslaget.