Borgerforslag om at droppe ghettolov skal op i Folketinget

Borgerforslaget “Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ghettolister” har modtaget flere end de krævede 50.000 underskrifter.

Folketinget er nu nødt til at omvurdere den såkaldte ghettolov, der blandt andet indebærer at store dele af de almene boliger rives ned og dets beboere tvangsflyttes.

De menneskelige omkostninger ved den politik er aldeles uoverskuelige, hvorfor Ibrahim Fadi El-Hassan fra Vollsmose ved Odense og andre medstillere i skrivende stund har indsamlet 51.386 underskrifter til borgerforslaget “Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ghettolister”.

Med 50.000 underskrifter skal borgerforslaget tages op i Folketinget, som opfordres til at ophæve “Lov 38, vedtaget den 22. november 2018, som bruges til at tvinge almene boligforeninger til nedrivninger og salg af almene boliger, samt til privatisering af almen ejendom.”

Væk med alle ghettobetegnelser

“Derudover foreslår vi, at de tre lister over henholdsvis de såkaldte ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder” helt afskaffes. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indebærer,” skriver stillerne.

– Almene boliger er for alle – både rig og fattig, ung og gammel – og derfor er almene boligområder den blandede by, hvor alle kan bo.

– Loven diskriminerer beboere i almene boliger på baggrund af deres naboers uddannelsesniveau, deres naboers tilknytning til arbejdsmarkedet, deres naboers etnicitet og hvis deres naboer har en lav indkomst. Altså bidrager lovgivningen til forskelsbehandling og diskrimination.

Stillerne henviser til FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som har konstateret, at “Danmark med Lov 38 diskriminerer beboere, der har en familiebaggrund fra såkaldte ”ikke-vestlige” lande.

– Det er simpelthen ikke acceptabelt, at beboerne skal udsættes for gennemgående tvang og at flere tusinde mennesker skal tvinges ud af deres boliger, slutter opfordringen i borgerforlslaget.

Læs hele borgerforslaget her, hvor man også kan skrive under.