Flygtninge

Viser 1 - 10 af 13

13 fundet

Scroll ned for flere

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Voksne flygtninge der kom til Danmark, før indførelsen af starthjælpen i 2002, havde i 2003-2007 en typisk årsindkomst på 155.000 kroner de første fem år i Danmark. Flygtninge, der kom på starthjælp i stedet for kontanthjælp, havde derimod en typisk årsindkomst på 92.000 kroner i de første fem år. Det viser en ny omfattende analyse.

”Her mødes vi om det, der binder os sammen”

”Her mødes vi om det, der binder os sammen”

I 20 år har Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense dannet ramme om møder mellem mennesker fra hele verden. Her mødes kristne, muslimer, buddhister, ateister og mange andre om det, der binder dem sammen i stedet for det, der skiller dem. Og for de to præster, der leder stedet, er det vigtigt, at der ikke er nogen skjult dagsorden om at ville omvende folk.

Ny bog: 50 års indvandrings-historie fortalt på 100 sider

Ny bog: 50 års indvandrings-historie fortalt på 100 sider

Lektor i velfærdshistorie Heidi Vad Jønsson sætter i bogen ”Indvandring i velfærdsstaten” fokus på centrale emner i de seneste 50 års debat om indvandrere, flygtninge og om den danske velfærdsstats rummelighed.

Aktionsgruppe: Integrationsydelsen fører ikke til integration – men fattigdom og eksklusion

Aktionsgruppe: Integrationsydelsen fører ikke til integration – men fattigdom og eksklusion

For en stor gruppe flygtninge betyder integrationsydelsen kort sagt det modsatte af integration – nemlig eksklusion – for dem selv såvel som deres børn. Det er en af de konklusioner, Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen drager i et omfattende materiale, hvor gruppen belyser konsekvenserne af den lave integrationsydelse, der blev indført med virkning fra september 2015.