Dansk Flygtningehjælp lukker sprogskoler og tolkeservice

Antal kursister på sprogskoler er halveret, og COVID-19-pandemien har forstærket de vanskelige økonomiske vilkår, forklarer generalsekretær Charlotte Slente.

Dansk Flygtningehjælp sender et tilsyneladende modstridende budskab i en pressemeddelelse. Organisationen hævder at sætte større fokus på at integrere flygtninge. Samtidig lukkers både sprogskoler og tolkeservice for kommunerne.

Dansk Flygtningehjælp (DRC) har siden 1956 drevet integrationsindsatser for flygtninge og fordrevne i Danmark. Det er gennemårene blevet til Sprogundervisning, tolkeservice, beskæftigelsesfremme, trivsel i flygtningefamilier samt andre indsatser.

Men på områderne for sprogundervisning og tolkeservice, hvor organisationen er leverandør til et antal kommuner, har vilkårene for at operere ændret sig betydeligt.

”Med en halvering af antal kursister på sprogskolerne de seneste par år, ændret lovgivning, indførelse af gebyrer og et prispresset marked, er det en udfordring at drive indsatserne med den ønskede kvalitet, og det har særligt vist sig vanskeligt at skabe økonomisk balance i sprogskolerne. Helt aktuelt har COVID-19 pandemien forstærket de vanskelige vilkår. Desuden er en større og større del af kursisterne og modtagerne af tolkeydelser andre udlændinge end flygtninge,” siger Charlotte Slente, generalsekretær for DRC, og fortsætter:

”Vi ser os desværre nødsaget til at afvikle to af vores indsatsområder i Danmark: Sprogskolerne Lærdansk, som vi driver for 11 kommuner, og Tolkeservice. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, ikke mindst fordi vi med vores mange dygtige og dedikerede medarbejdere har leveret fantastiske resultater, så flygtninge og andre udlændinge har fået en bedre start i Danmark.

Alligevel ser Dansk Flygtninge integrationsarbejdet med fokus på flygtninge som den målgruppe, ”vi er sat i verden for at hjælpe”.

– Der er stadig brug for integrationsarbejde i kommunerne, og derfor vil DRC fortsætte indsatserne indenfor beskæftigelses- og børne-/familieområdet. Desuden vil DRC’s aktive og landsdækkende netværk af 7.500 frivillige også fremover være brobyggere mellem flygtninge og det danske samfund, og vi vil også fortsætte det vigtige fortalerarbejde i Danmark samt udviklingen af nye metoder og projekter for integrationsindsatsen, baseret på vores praktiske erfaringer,” slutter Charlotte Slente.

Afviklingen af sprogskolerne vil ske i takt med, at kontrakter udløber eller i overensstemmelse med opsigelsesfrister i de relevante kontrakter. De sidste af aftalerne ventes afviklet ved udgangen af 2021. Tolkeservice ventes afviklet senest 31. august 2022.