Flere flygtninge forlader Danmark

Nye tal viser, at antallet af udvandrede flygtninge var større end antallet af indvandrede flygtninge i 2019.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har undersøgt, hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der er ind- og udvandret af Danmark i perioden 2011-2019. Tallene viser, at for første gang i perioden oversteg antallet af udvandrede flygtninge i 2019 antallet af indvandrede med ca. 730 personer. Til sammenligning var der i 2015 en nettoindvandring på 16.290 personer med flygtningebaggrund.

”Jeg er glad for, at vi kan give folk beskyttelse, mens der er behov for det. Men jeg er også glad, hver gang en flygtning igen kan rejse hjem,” udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og oplyser at mange syrere er rejst hjem frivilligt med penge fra den danske stat.

Der var flere personer med flygtningebaggrund fra Somalia, Syrien, Irak og Bosnien-Hercegovina, der forlod Danmark i 2019, end der kom hertil. Det modsatte gælder for borgere med oprindelse i Eritrea, Iran og Afghanistan.

Regeringen ønsker at styrke ”hjemrejseområdet” med en ny Hjemrejsestyrelse. Styrelsen skal fra 1. august 2020 sikre, at udlændinge uden lovligt ophold i Danmark rejser tilbage til deres oprindelsesland.

Men det bliver svært at sende mennesker tilbage til lande, som Danmark ikke har en udleveringsaftale med. Det gælder blandt andet Iran. Og det vil stride mod menneskerettighederne at hjemsende personer til lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres tro eller politiske overbevisning.

Artikel 18 og 19 i FN’s Menneskerettighedserklæring giver enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed samt ret til menings- og ytringsfrihed.