Forældres druk skader deres børn

Børn fra hjem med alkoholproblemer trives dårligere fysisk og psykisk, har lavere selvværd og en dårligere skolegang end andre børn, viser ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

Forældres lemfældige omgang med alkohol har store konsekvenser for deres børns opvækst. 17 pct. af de børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, oplever ugentligt at have 5-8 former for fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel som hovedpine, mavepine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn. Blandt andre børn er det 6 pct.

Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

Rapporten viser blandt andet, at alkoholproblemer i hjemmet påvirker børnenes skolegang negativt. Børn med alkoholproblemer i hjemmet føler sig mere utrygge i klassen og har sværere ved at koncentrere sig.

Samtaler på BørneTelefonen viser også, at temaer som fysisk vold, selvmordstanker og selvskadende adfærd fylder markant mere i samtaler med børn om forældres misbrug end i andre samtaler på BørneTelefonen.

Tallene i rapporten, baserer sig på en analyse af 2.465 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. og 8. klasse og interviews med 30 børn i 5. klasse og 23 børn i 8. klasse.

Læs mere om rapporten her