Forsinkede Corona-lempelser rammer mennesker med udviklingshandicap

– Det er uforståeligt, at det skulle tage næsten tre uger at få retningslinjer for besøg på plads, påpeger formand for organisationen Lev, Anni Sørensen.

Mennesker med udviklingshandicap er hårdt ramt af isolation og ensomhed under Corona-krisen. Siden den 18. marts har beboere i botilbud for mennesker med udviklingshandicap været underlagt meget strikse besøgsrestriktioner. Restriktioner, som mange steder i praksis helt har udelukket besøg fra forældre, søskende eller nære venner. Og det har tæret hårdt på den mentale sundhed hos beboerne.

I den rigtige retning – men alt for længe undervejs

Derfor var det også positivt da et enigt Folketing for næsten tre uger siden indgik en politisk aftale om at lempe besøgsrestriktionerne på landets botilbud for at afhjælpe den omfattende ensomhed og isolation blandt beboerne på botilbud. Men det har taget for lang tid at få de nye retningslinjer på plads, mener Levs landsformand Anni Sørensen.

– Nu har vi endelig fået bekendtgørelsen, og det er vi selvfølgelig glade for. Der skal fortsat være fokus på at forhindre smittespredning i botilbud. Men det er uforståeligt, at det skulle tage næsten tre uger at få retningslinjerne på plads. Tre uger, hvor rigtig mange mennesker med udviklingshandicap har været afskåret fra at få besøg af deres nære pårørende. Det har været svært for mange alt for længe, udtaler Anni Sørensen i en pressemeddelelse.

Alt afhænger af hvordan de nye regler forvaltes

De ændrede regler betyder blandt andet, at alle botilbudsbeboere får ret til udendørs besøg af 1-2 faste pårørende og at beboere i visse tilfælde kan få besøg indendørs i den del af botilbuddet de selv råder over, hvis de har egen indgang fra udearealer.

Men alt afhænger af, hvordan kommuner og botilbud vil forvalte de nye regler. En større rundspørge, som Lev har gennemført viser, at de hidtidige regler langt fra bliver fulgt i alle kommuner og botilbud.

– Derfor er jeg selvfølgelig bekymret for, hvordan og hvor hurtigt de forbedrede besøgsmuligheder bliver til virkelighed for beboere rundt omkring i landets botilbud. Det er ikke holdbart, hvis man ser stort på de ændrede regler og fortsætter som hidtil, påpeger Anni Sørensen.