Hver tredje ansøger fik i 2018 afslag på familiesammenføring

Sidste år blev der givet afslag til 33 % af dem, der fik behandlet deres ansøgning om familiesammenføring. Det er den højeste procent afslag siden 2009-2010, hvor andelen af afslag lå på samme niveau. Det viser en beregning, der er foretaget af netavisen Sameksistens.dk på baggrund af de seneste tal fra Udlændingestyrelsen.

Der blev i 2018 givet 2.254 afslag på familiesammenføring. Og der blev givet 4.602 tilladelser, heraf 3.225 tilladelser til ægtefæller og faste samlevere.

Hovedparten af afslagene er givet til herboende flygtninge. Her blev der givet 786 afslag til familiesammenføring med ægtefælle/fast samlever, og 501 afslag til familiesammenføring med mindreårige børn – i alt 1.287 afslag. Det svarer til 57 % – altså over halvdelen – af afslagene. Modsat udgør tilladelserne til herboende flygtninge kun 25 % af det samlede antal tilladelser til familiesammenføring.

Der blev givet 268 tilladelser til familiesammenføring med ægtefælle/fast samlever – og 218 afslag – til herboende indvandrere. Det svarer til 6 % af samtlige tilladelser til familiesammenføring, og til 10 % af alle afslag.

  
Antallet af ansøgninger er faldet for tredje år i træk

De seneste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af ansøgninger om familiesammenføring er faldet markant gennem de seneste tre år – fra 16.017 i 2015 til 5.939 i 2018.

Tallene for 2018 i Udlændingestyrelsens statistik er foreløbige.

 
Læs mere