Migrantpræster mener, unge er kirkens fremtid

70 migrantpræster blev inspireret til at række ud til unge, der er fanget mellem oprindelig og dansk kultur. Biskop Tine Lindhardt opfordrede til gensidig læring.

Hvordan bliver kirken vedkommende for en ny generation af børn og unge med migrantbaggrund, der vokser op i Danmark?

Det var hovedtemaet på inspirationsdage arrangeret af Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center den 23.-25. maj.

70 præster og ledere fra 30 kristne migrantmenigheder var samlet på Brogården i Middelfart for at dele erfaringer og få ny inspiration på tværs af sprog og kirketraditioner. Til sammen havde deltagerne rødder i over 20 lande og mange forskellige kirkeretninger.

På tværs af kultur, teologi og kirkepraksis var alle klar over, at de unge er fremtidens kirke. I migrantmenigheder er der stadig tradition for, at børn og unge opdrages til at følge med forældrene i kirke. Men mange forældre har brug for hjælp fra kirken til at forstå de unges behov i et nyt land, lyder det i en pressemeddelelse fra Tværkulturelt Center.        

Biskop Tine Lindhardt, Fyns Stift, fortalte om den danske folkekirke og dansk kirkekultur satte gang i en samtale om, hvorvidt danskernes vaneprægede måde at være kirke på er bæredygtig i forhold til næste generation.

– I kan spejle jer i folkekirkens frihedstradition, og vi kan spejle os i jeres engagement og fællesskab. Alle har vi noget at lære, understregede biskoppen.