Konference vil aflive myter og påvise fakta om den almene boligsektor

Konference hos Mellemfolkeligt Samvirke holdes også online i morgen mellem 11 og 18.

Lørdag den 21. november 2020 holdes en konference med udgangspunkt ”ghettolovene” og den igangværende ud- og afvikling af almene boligområder.

Der vil være oplæg fra eksperter, forskere og beboere om aktuelle temaer som tvangsflytningers psykologiske effekter, neoliberale bypolitiske udviklinger, konsekvenser af privatisering for lejere, statistik som politisk værktøj, migration og byudvikling, social mix som byplanlægningsstrategi og stigmatisering af almene beboere.

Konferencen afholdes hos Mellemfolkeligt Samvirke, København, forud for udgivelsen af de såkaldte ”ghettolister” den 1. december 2020 for at skabe vidensgrundlag for diskussioner, kritik og arbejde omkring de såkaldte ”ghettolove”.

Blandt talerne er Hans Skifter Andersen, adjungeret professor på SBI ved BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, Jesper Pagh, arkitekt, ph.d. og adjunkt i mobilitet, bæredygtighed og planlægningspraksisser ved RUC´s Institut for Mennesker og Teknologi og mange flere.