Kunstnerisk medborgerhus for udsatte mennesker lukkes

Trampolinhuset i København må lukke pr. 31. december 2020 på grund af Corona og manglede fondsmidler.

– Det er med tungt hjerte, at vi må meddele, at Trampolinhuset ikke genåbner i det nye år, men lukker permanent ved udgangen af december.

Sådan begynder den triste nyhed på Trampolinhusets hjemmeside.

Siden Trampolinhuset blev dannet i 2009–10, har huset fungeret som et medborgerhus for nogle af de allermest udsatte mennesker i det danske samfund.

Huset blev dannet som kunstprojekt af en stor gruppe socialt engagerede kunstnere og asylansøgere, flygtninge og flygtningeretsforkæmpere. I huset har børn og voksne, der har måttet flygte fra deres hjem for at undslippe krig, fattigdom eller menneskerettighedskrænkelser, kunnet finde måder at deltage i deres nye værtsland på og igen føle, at de hører til et sted.

Men nu lukker huset af forskellige årsager:

– Coronakrisen har ramt husets økonomi hårdt, og efter afslag på en række store fondsansøgninger der skulle finansiere to nye socioøkonomiske projekter i huset for at gøre os mere bæredygtige, har Trampolinhusets bestyrelse og direktion måttet sande, at vi efter 10 år desværre må dreje nøglen om, lyder det på husets hjemmeside.