Lær hvordan du bekæmper hadtale

EU inviterer unge fra hele verden til at udforske, hvordan man kan modvirke racistiske udtalelser.

 ”Jeg har lært, hvordan jeg kan fokusere på løsninger i stedet for at sidde fast på negative tanker!”

Sådan siger en deltager ved sidste års onlinekursus: “Countering Hate Speech” (Bekæmp hadtale), Kurset udbydes af EU’s ungdomsforum og starter den 18. maj 2020.

Kurset udforsker spørgsmål som: Hvad kan man sige om indflydelsen af ​​hadtale på menneskers liv og samfundet generelt? Hvordan svarer man på hadtale? Hvem beslutter, hvad hadtale er? Og hvor er grænsen mellem ytringsfrihed og hadtale?

Coronapandemi øger fjendskab

Covid-19-pandemien har ført til en stigning i tale og handlinger med fremmedhad, diskrimination, vold og racisme mod mennesker af forskellig baggrund.

Kursusdeltagere får mulighed for at diskutere den aktuelle situation og får indsigt i hvordan man regulerer ​hadytringer, et emne, der er kontroversielt for mange.

I små kulturelt forskellige grupper får deltagerne mulighed for at diskutere online og udveksle meninger baseret på deres egen viden og erfaring. Samtalerne finder sted i online gruppemøder, inspireret af foredrag af eksperter inden for hver deres felt. Ved hjælp af certificerede dialogfacilitatorer dykker deltagerne ned i emnet og lærer med og fra deres medkursister.

Laver kampagne for at bekæmpe hadtale

Men det bliver ikke ved snakken. Kursisterne vil også arbejde sammen om at skabe en kampagne for at bekæmpe hadytringer.

Ved tidligere kurser har deltagerne lavet forskellige typer kampagner på sociale medier, produceret videoer eller oprettet hjemmesider for at øge opmærksomheden omkring emnet.

‘Countering Hate Speech’ er på engelsk og varer i 5 uger.

Læs mere om kurset her.