Links vedr. asyl og flygtninge

Links til myndigheder, foreninger og organisationer samt internationale organisationer, der beskæftiger sig med asylansøgere og flygtninge.

  
Links til offentlige myndigheder og instanser

Flygtningenævnet

Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Ny i Danmark
Hjemmeside for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændingenævnet

Udlændingestyrelsen

  
Links til foreninger, organisationer mv.  

Amnesty International, Danmark

Asylret

Bedsteforældre for Asyl

Indvandrerrådgivningen

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælps UngeNetværk (DFUNK)

Dansk Røde Kors

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Institut for Menneskerettigheder

Internationalt Kristent Center (IKC)

Kvinder i Sort

Refugees Welcome

SOS Racisme

Trampolinhuset

Tværkulturelt Center (TKC)

Ungdommens Røde Kors

Venligboerne

  
Links til internationale og udenlandske organisationer m.fl.

Amnesty International

Asyl in der Kirche (Tyskland)

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)