’Luk op for landets bosteder’

Borgere med udviklingshandicap og deres pårørende venter nu på 4. uge på de lempelser af besøgs-restriktioner, der blev meldt ud 21. maj.

Siden besøgsrestriktionerne på bosteder trådte i kraft den 18. marts, har pårørende til mennesker med udviklingshandicap i stort omfang været afskåret for at besøge deres familie på bosteder.

Besøgsforbuddet er blevet lempet flere gange, og nu går vi på 4. uge og venter på implementering af den politiske aftale, der blev indgået i den 21. maj i forbindelse med aftalen om yderligere genåbning i fase 2.

– Det er Levs oplevelse, at de nuværende regler lokalt fortolkes for stramt. Det har den konsekvens, at mange borgere med udviklingshandicap fortsat ikke kan få besøg af deres familie i egen bolig. Det har store konsekvenser for den mentale sundhed for mennesker med udviklingshandicap, siger Lev’s formand Anni Sørensen.

Vend restriktioner på hovedet

Hvis det ender med, at besøgsrestriktionerne bliver forlænget, er der derfor brug for, at de så at sige bliver vendt på hovedet, pointerer Anni Sørensen.

– I dag er udgangspunktet et besøgsforbud, som der så kan lempes eller dispenseres fra. Det burde i stedet være således, at udgangspunktet er en generel åbning af bostederne med mulighed for at lave besøgsrestriktioner.

– Det er Levs opfattelse, at tiden er kommet til en generel åbning af bostederne. Vi anerkender, at der stadig kan være en smitterisiko for udsatte grupper, og derfor bør der stadig på enkelte bosteder kunne iværksættes besøgsrestriktioner. Men denne beslutning skal træffes af sundhedsmyndighederne på baggrund af en konkret vurdering.