Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke på onsdag mindes og beder for verdens 80 millioner flygtninge.

Onsdag den 9. december kl. 17 tændes lys i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Ikke på grund af jul, men for at mindes de millioner af mennesker, der må flygte fra hus og hjem verden over.

Stadig flere mennesker må flygte fra deres hjem, land og alt det, de kender og holder af. På verdensplan var knap 80 millioner mennesker på flugt ved udgangen af 2019. Det er det højeste antal siden Anden Verdenskrig. De er flygtet på grund af langstrakte borgerkrige, voldelige konflikter, overgreb og elendighed rundt omkring i verden.

På den baggrund holder Københavns Domkirke også i år lysgudstjeneste for og sammen med flygtninge og asylansøgere. 
Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædiker ved gudstjenesten, der indledes med en procession, hvor asylansøgere, flygtninge og præster bærer lys ind i kirken.
Ved gudstjenesten medvirker Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, og prædikenteksten læses på dansk, engelsk, fransk, arabisk, farsi, kurdisk og tigrinya for at understrege den mangfoldighed, som asylansøgere og flygtninge repræsenterer.

Under gudstjenesten får deltagerne mulighed for at tænde et lys og bede en stille bøn.
I kirkebønnen vil der blive bedt for de mange millioner mennesker, der har forladt deres hjem for at søge beskyttelse i et fredeligt land. Der vil også være fokus på de flygtninge og migranter, som i årets løb mistede livet i forsøget på at nå frem til Europa. Der vil blive bedt for de mange, der ikke har noget sted at flygte hen på grund af lukkede landegrænser, og for dem, der lever med høj smitterisiko i opsamlingslejre på grund af Covid-19.

Alle er velkomne til lysgudstjenesten under gældende coronarestriktioner. Efter gudstjenesten serverer herboende flygtninge kaffe, te og andre fordriskninger inde i kirkerummet.