Myndigheder bagud med hjælp til flygtninge

Alle integrationsprogrammer er sat på pause på grund af Coronakrisen. Flygtninge mister job og får sværere ved at søge opholdstilladelse. Og myndighederne gør ikke nok for at oplyse om Covid-19.

Danske myndigheder er fodslæbende i hjælp til flygtninge og migranter under Coronakrisen. Det fremgår af EU’s hjemmeside om integration rundt omkring i Europa.

Samlet set har den danske stat gjort meget lidt for at informere borgerne om Covid-19 på andre sprog end dansk. De officielle statssider med råd og regler vedrørende virussen er ikke blevet oversat. Men et nyt projekt er i gang fra regeringen med fokus på sårbare udlændinge i de sociale boligprojekter.

Sådan skriver EU’s hjemmeside om integration på deres hjemmeside EWSI – European Website on Integration.

Hvor staten har mangler, må andre organisationer træde til. Således har Dansk Flygtingehjælp oprettet en ny hotline, som besvarer spørgsmål om Coronavirus på 25 sprog.

Derudover yder flygtningehjælpen onlinehjælp med studier og hjemmearbejde for flygtningebørn. Det samme gør ungdomsafdelingen DFUNK for unge flygtninge. Mino Danmark dækker nyheder om COVID-19 på 25 sprog.

Hvordan har COVID-19-pandemien ellers påvirket flygtninge og migranter i Danmark?

Alle integrationsprogrammer er sat på pause, skriver EWSI. Sprogskoler er lukket, og eksamener annulleres indtil videre. Frister for bestået eksamen, der berører opholdstilladelser, vil blive forlænget.

Den danske statsborgerskabsceremoni i marts blev er aflyst, da et håndtryk med den lokale borgmester eller embedsmand er en obligatorisk del af ceremonien. Det betyder, at folk, der opfyldte nogle af de hårdeste krav til statsborgerskab i Europa, skal vente mindst yderligere seks måneder.

Et af kravene for at få permanent opholdstilladelse er at have et fuldtidsjob i en bestemt periode, også på tidspunktet for beslutningen. Et stort antal ansøgere har nu mistet deres job på grund af sociale distancetiltag, men integrationsministeren siger, at der ikke vil blive taget særlige hensyn.

Menneskerettighedskommissær for Europarådet har opfordret sine medlemslande til at løslade alle indvandrere og asylansøgere fra frihedsberøvelse i lyset af den aktuelle situation, da ingen overførsler er mulige, og risikoen for infektion i lukkede faciliteter er høj. Den danske integrationsminister fastholder, at denne beslutning er op til domstolene, skriver EWSI.