Ny afrodansk organisation ser dagens lys

Afro Danish Collective vil skærpe fokus på bekæmpelse af racisme. Tidligere folketingsmedlem Roger Courage Mathisen er kontaktperson.

Dækningen af Black Lives Matter Danmarks store arbejde med at italesætte strukturelle uligheder har været præget af et overdrevent fokus på andet end netop racisme, ulighed og ligeværd.

Dette ønsker vi at gøre op med lige nu.

Frem træder Afro Danish Collective – en samlende organisation og bevægelse.

De skriver paraplyorganisationen i en pressemeddelelse. Kontaktperson er Roger Courage Mathisen, der tidligere var medlem af Folketinget for Alternativet.

Sammen med et større fokus på antiracisme ønsker organisationen at udnytte det momentum, der er i både befolkning og erhvervsliv:

Vi oplever et stort momentum i befolkningen med et ønske om at strukturel racisme en gang for alle italesættes og handles på. Vi oplever et stort momentum hos dansk erhvervsliv til at sikre et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked, skriver organisationen.

Afro Danish Collective ønsker at bidrage nuanceret og professionelt i kampen for ligeværd og lige muligheder for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark og i særdeleshed for mennesker af afrikansk oprindelse, lyder formålet.

Roger Courage Matthisen som midlertidig talsperson indtil talspersonen er valgt på stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes 5. juli 2020.

Alle, uanset baggrund, kan blive medlem af organisationen så længe de bakker op om ligeværd og lige muligheder for alle og aktivt støtter denne dagsorden i ord, ånd og handling, lyder pressemeddelelsen.

Læs mere her.