Om os

På Sameksistens.dk finder du blandt andet:

Sameksistens.dk udarbejder analyser med fokus på integration, sameksistens og begrænsninger af religionsfriheden og andre frihedsrettigheder. Og vi bringer nyheder og interviews med fokus på mangfoldigheden og samspillet mellem mennesker, men også om diskrimination, chikane og andre krænkelser, der modvirker et fredeligt og harmonisk fællesskab i samfundet.

 • Nyheder om initiativer, der fremmer integration og sameksistens
 • Interviews med mennesker, der fortæller om deres liv og drømme
 • Interviews med par, hvor parterne har forskellig tro, kultur og/eller livssyn
 • Baggrund om indvandrere og flygtninges religiøse baggrund
 • Nyheder og baggrund om begrænsninger af religionsfriheden i Danmark
 • Nyheder og baggrund om krænkelser af religionsfriheden i andre lande
 • Analyser af medieomtalen af islam og muslimer i danske medier
 • Nyheder om religiøst motiverede hadforbrydelser
 • Baggrund om ytringsfrihedens grænser
 • Baggrund om asylansøgere og flygtninge
 • Artikler med statistik om indvandrere og flygtninge

  
Redaktion

Sameksistens.dk redigeres af en redaktion med journalist Bent Dahl Jensen som ansvarshavende redaktør. Der er nedsat et redaktionsudvalg, som drøfter visioner og planer for netavisen og rådgiver redaktionen og ledelsen om de overordnede retningslinjer for netavisens virke.

  
Nonprofit-virksomhed

Netavisen Sameksistens.dk drives af Sameksistens ApS, der er en nonprofit-virksomhed. Netavisen drives uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Virksomheden finansieres med udgangspunkt i en flerstrenget forretningsmodel:

 • Vi udfører journalistiske og kommunikationsmæssige konsulentopgaver for eksterne kunder.
 • Vi holder foredrag og oplæg på kurser mv.
 • Vi søger støtte i fonde til konkrete projekter.
 • Virksomheder har mulighed for at tegne sponsorabonnement.

    

Selskabets CVR er 35 38 96 60. Det reviderede årsregnskab offentliggøres på netavisen.

  
Tilmeldt Pressenævnet

Netavisen Sameksistens.dk er tilmeldt Pressenævnet.

 
Kontakt os