Pulje på 10 mio. til fællesskaber for ensomme er åben

Det er nu muligt at søge den nye strakspulje, “Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed”, på i alt 10 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed.

Foreninger kan nu søge penge fra puljen “1000 nye fællesskaber mod ensomhed” til nye coronasikre aktiviteter.

Den nye pulje, som er en del af en større politisk aftale, har til formål at sikre aktiviteter for borgere, der oplever ensomhed som følge af coronakrisen, lyder en pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

“Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed” på 10 millioner kroner kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af coronapandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give borgere adgang til sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, som for eksempel idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (og aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger og sociale foreninger.

Strakspuljen er en del af en politisk aftale fra den 6. november, hvor der blev afsat i alt 50 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed.

Strakspuljen “Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed” vil blive fordelt inden jul i år.