Rapport: Regeringen brugte udviklingsbistand til indenrigspolitik

Regeringen brugte penge fra udviklingsbistanden til at finansiere udgifter til asylansøgere herhjemme og har ikke tilbageført nok trods lavere tilstrømning af flygtninge. Det går især ud over Afrika, viser ny rapport.

Regeringen valgte i 2015 og de følgende år at bruge noget af udviklingsbistanden til at dække udgifterne ved den øgede tilstrømning af krigsflygtninge fra Syrien. Udgifterne til modtagelse af flygtninge i Danmark var de højeste i 5 år og udgjorde hele 5,5% af den samlede udviklingsbistand.

Det er især gået ud over udviklingsprojekter i Afrika. Og selv om antal flygtninge og familiesammenføringer er dalende, og regeringen lover at tilbageføre udviklingsmidlerne til det, de er øremærket til, har det ikke hjulpet udviklingsprojekterne i Afrika synderligt.

Ikke blot er udviklingsbistanden generelt dalet fra 0,85% af BNI i 2013 til 0,72% af BNI i 2017, men regeringens manglede tilbageføring af udviklingsmidler de senere år efterlader store mangler i dækning af udenlandske udviklingsprojekter primært i Afrika.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Dansk Institut for Internationale Studier.

– Til trods for politiske ambitioner om at prioritere det udviklingspolitiske samarbejde med de afrikanske lande, så udgjorde beløbet anvendt til programsamarbejdet med de afrikanske lande i 2018 mindre end to-tredjedele af beløbet i 2013, rapporterer seniorforsker Helle Munk Ravnborg.

Udviklingsbistand er over de seneste seks år blevet anvendt til modtagelse af flygtninge i Danmark, og fra at lægge beslag på knap 1 milliard kroner (5,5 % af udviklingsbistanden) i 2013, steg beløbet til knap 2,7 milliarder i 2015 (15,5%) – hvor flygtningestrømmen var størst – og knap 2,8 milliarder i 2016 (17,4%) for så at falde til knap 0,5 milliard kroner i 2018 (2,8%).

– Selvom udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark ikke længere lægger beslag på så stor en andel af den samlede danske udviklingsbistand, så er midlerne ikke flydt tilbage til de dele af samarbejdet, der måtte holde for i årene 2014-2017, skriver Helle Munk Ravnborg i en rapport, der bygger på OpenAid, der er Udenrigsministeriets løbende opgørelse af den faktiske anvendelse af udviklingsbistanden.

Hun mener, at udviklingsbistand på denne måde kommer til at fremme danske udenrigspolitiske- og indenrigspolitiske ambitioner.

– I dag retter Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi sig mod hele verden og det, der beskrives som #VoresDKaid, er ”drevet af at fremme danske indenrigs- og udenrigspolitiske ambitioner på samme tid”, noget som nu to år inde i den nye strategi synes at afspejle sig i tallene, siger Helle Munk Ravnborg.

Læs hendes rapport og find links til datagrundlaget her.