Redaktionelle retningslinjer

Netavisens medarbejdere arbejder på grundlag af visionen og idégrundlaget bag Sameksistens.dk, og dette skal afspejle sig i sprogbrugen i artikler og indlæg på hjemmesiden.

Journalistiske artikler skal skrives ud fra journalistiske nyhedskriterier med vægt på væsentlighed og aktualitet.

Artikler, der indeholder citater, sendes til godkendelse hos de pågældende kilder, før de offentliggøres.


Vores sprogpolitik er:

  • At vi skal modvirke diskrimination og racisme og undlader at generalisere ved f.eks. at skrive om ”dem” og ”os”.
  • At vi ikke forhåner andre mennesker.
  • At vi ikke ytrer os nedgørende om andre menneskers tro, religion og holdninger.
  • At vi ikke ytrer os fordomsfuldt om andre mennesker – hverken enkeltpersoner eller grupper af mennesker.

De redaktionelle retningslinjer er senest revideret den 2. juni 2018.