Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget drøfter visioner og planer for Sameksistens.dk og rådgiver redaktionen og ledelsen om de overordnede retningslinjer for netavisens virke.

Redaktionsudvalget består af:

Bent Dahl Jensen, redaktør af Sameksistens.dk

Inger Dahl, journalist

Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Marianne Olsen, lektor og debattør

Stine Høxbroe, grafisk designer