Sprogpolitik

Retningslinjer for sprogbrugen på Sameksistens.dk.

   
Redaktionen justerer løbende netavisens sprogpolitik, herunder brugen af begreber og udtryk, som kan bruges i flere forskellige betydninger.

Da disse overvejelser sker løbende, kan der blandt de artikler, som er skrevet før den seneste justering, være artikler, hvor sprogbrugen afviger fra nedenstående liste.

   
Generelt

Sprogpolitikken for Sameksistens.dk er:

  • At vi skal modvirke diskrimination og racisme og undlade at generalisere ved fx at skrive om ”dem” og ”os”. 
  • At vi ikke forhåner andre mennesker.
  • At vi ikke nedgør andre menneskers tro, religion, livssyn, politiske holdninger eller overbevisninger.
  • At vi ikke skriver fordomsfuldt om andre mennesker/grupper af mennesker.

  
Etniske grupper

• Ezidier, yazidier eller yezidier?

Ezidier – ogsåkaldet yazidier eller yezidier – er et religiøst mindretal, der lever i den kurdiske del af Irak ved grænsen til Syrien. Ezidierne har været udsat for flere folkemord op gennem historien, senest da ISIS indledte en systematisk forfølgelse af ezidierne i Irak i sommeren 2014.  
På Sameksistens.dk anvender vi ordet ”ezidier”, da det er den stavemåde, som anvendes af ezidier i Danmark.

  
Islam og muslimer

• Islam – islamisk

Islam betegner religionen, som muslimer følger. Islam er en monoteistisk trosretning.
Islamisk bruges om begreber, der knytter sig til religionen, fx islamisk troslære.

   
• Islamisme – islamist – islamistisk

Islamisme bruges som betegnelse for en politisk ideologi, der er formuleret på et islamisk grundlag med henblik på at etablere en islamisk stat.

Islamistisk benyttes om begreber, der knyttes sig til islamisme, fx islamistisk parti, islamistisk bevægelse.

Islamist er betegnelsen for en person, der søger at udbrede en islamistisk ideologi. Nogle islamister benytter sig af fredelige, ikke-voldelige midler. Det gælder fx et islamistisk parti i Tunesien, der støtter den demokratiske udvikling i landet. På den anden side er der islamister, som går ind for en væbnet kamp. Blandt meget militante, voldelige islamister kan nævnes bevægelser som ISIS, Boko Haram og Al-Shabaab.

   
• Muslim – muslimsk

Muslim betegner en person, der har islam som sin religion.

Muslimsk betegner de menneskelige, kulturelle og sociale aspekter, der kendetegner muslimer. Religion og kultur er ofte vævet tæt sammen blandt muslimer, og derfor kan det være svært at skelne mellem, hvad der er religion, og hvad der er kultur, og det er forskelligt fra person til person, hvor meget religionen fylder i den enkelte. Det betyder også, at ordene muslim og muslimsk nogle gange bruges, uden at de nødvendigvis er knyttet til religionen eller religiøse aspekter af muslimers liv.

  
Islamistiske bevægelser og grupper

• ISIL, ISIS, IS eller Daesh?

Der bruges flere navne om den militante islamistiske bevægelse ISIS, også forkortet ISIL eller IS.

ISIL er forkortelsen for bevægelsens oprindelige navn: ”Islamisk Stat i Irak og Levanten”. Levanten er en gammel betegnelse for området mellem Irak og Middelhavet, først og fremmest Syrien og Libanon.* Bevægelsen er også blevet kaldt ”Islamisk Stat i Irak og Syrien”, deraf forkortelsen ISIS.

Da bevægelsen den 29. juni 2014 udråbte et kalifat i de områder, den kontrollerede i Irak og Syrien, ændrede den navnet til “Islamisk Stat” (IS). Gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi, erklærede sig samtidig for kalif med navnet Ibrahim. En del medier og politikere anvender den nye korte betegnelse IS, mens andre fortsat bruger betegnelserne ISIL eller ISIS. Nogle argumenterer med, at gruppen hverken er ”islamisk” eller en ”stat”.

Det franske udenrigsministerium har foreslået navnet ”Daesh”, der er en sammentrækning af gruppens arabiske navn for ISIL: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham. I Mellemøsten er navnet Daesh meget udbredt.

På Sameksistens.dk bruger vi forkortelsen ISIS, da det bedst forklarer bevægelsens navn og geografiske placering. Vi bruger ikke navnet ”Islamisk Stat” (IS), da bevægelsen ikke udgør en selvstændig, anerkendt stat eller et af muslimer bredt anerkendt kalifat. Herved undgår vi også en sammenblanding med begrebet ”islamisk stat”.

*) Nogle regner også Jordan og Palæstina med til Levanten.

   

Sprogpolitikken for Sameksistens.dk er senest revideret den 3. december 2018.