Støt økonomisk

Støt udviklingen af netavisen og udarbejdelsen af analyser og baggrundsartikler.

Sameksistens.dk er en netavis, der arbejder for at fremme en fredelig sameksistens mellem mennesker på tværs af vores etniske, kulturelle, religiøse, personlige og sociale forskelligheder.

Det gør vi ved at udarbejde analyser og skrive baggrundsartikler, interviews og nyheder, der belyser vores forskelligheder og/eller sætter fokus på diskrimination, fordomme og andre forhold, der hæmmer den fredelige sameksistens og skader fællesskabet i samfundet.

Du kan støtte arbejdet ved at indbetale et beløb på netavisens konto i Andelskassen Oikos – reg.nr. 8418, konto  8929711026.  


Sponsor-abonnement

Virksomheder, organisationer m.fl. kan støtte ved at tegne et sponsor-abonnement på 3.600 kroner + moms – i alt 4.500 kroner årligt. Sponsor-abonnenter omtales med navn og logo på netavisens forside i den periode, abonnementet løber.

Netavisen forbeholder sig ret til at afvise/ophæve et sponsor-abonnement, hvis abonnentens virke eller adfærd strider imod netavisens visioner, mål og retningslinjer. Ligeledes kan et sponsor-abonnement afvises/ophæves, hvis det skaber usikkerhed omkring netavisens uafhængig af økonomiske, politiske eller andre interesser.


Nonprofit-virksomhed

Netavisen Sameksistens.dk drives af Sameksistens ApS, der er en nonprofit-virksomhed. Netavisen drives uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Virksomheden finansieres med udgangspunkt i en flerstrenget forretningsmodel:

  • Vi udfører journalistiske og kommunikationsmæssige konsulentopgaver for eksterne kunder.
  • Vi holder foredrag og oplæg på kurser mv.
  • Vi modtager støttebidrag fra læsere.
  • Vi søger støtte i fonde til konkrete projekter.
  • Virksomheder kan tegne sponsorabonnement.

  
Læs mere om Sameksistens.dk.