integrationsydelse

Viser 1 - 5 af 5

5 fundet

Scroll ned for flere

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste

Voksne flygtninge der kom til Danmark, før indførelsen af starthjælpen i 2002, havde i 2003-2007 en typisk årsindkomst på 155.000 kroner de første fem år i Danmark. Flygtninge, der kom på starthjælp i stedet for kontanthjælp, havde derimod en typisk årsindkomst på 92.000 kroner i de første fem år. Det viser en ny omfattende analyse.

Aktionsgruppe: Integrationsydelsen fører ikke til integration – men fattigdom og eksklusion

Aktionsgruppe: Integrationsydelsen fører ikke til integration – men fattigdom og eksklusion

For en stor gruppe flygtninge betyder integrationsydelsen kort sagt det modsatte af integration – nemlig eksklusion – for dem selv såvel som deres børn. Det er en af de konklusioner, Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen drager i et omfattende materiale, hvor gruppen belyser konsekvenserne af den lave integrationsydelse, der blev indført med virkning fra september 2015.