Tiltag imod negativ social kontrol virker

Evaluering viser, at indsatsen mod æresrelaterede konflikter virker i 86 ud af 98 kommuner.

En national handlingsplan, der blev vedtaget af et politisk flertal i 2016, har styrket indsatsen for at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det viser en ny evaluering.

En ny sikkerhedskonsulentordning, et øget antal udslusningsboliger, opkvalificering af frontpersonale, rådgivning til kommuner og psykologhjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er nogle af de 22 initiativer, der har styrket det forebyggende og håndterende arbejde i 86 af landets 98 kommuner.

Det viser evalueringen af National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennemført af COWI for Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden 2017-2020.

– Rapporten viser, at vi er blevet bedre til at hjælpe de mange unge, der er udsat for negativ social kontrol. Men jeg tror desværre kun vi ser toppen af isbjerget. Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange unge ikke selv kan vælge deres kæreste og leve et normalt dansk ungdomsliv. Derfor kommer vi nu til at skrue yderligere op for indsatsen imod negativ social kontrol.”

Handlingsplanen bygger på en satspuljeaftale mellem daværende regering og de øvrige satspuljepartier. I perioden 2017–2020 blev der afsat 73,4 mio. kr. til udmøntning af handlingsplanen.

Download evalueringsrapporten her.